Praktische zaken

Praktische zaken

Verantwoordelijkheden

  • Ik zal je open te woord staan als je vragen hebt over de behandeling.
  • Ik vraag jou zo open en eerlijk mogelijk naar mij te zijn. Dan kan ik de beste zorg geven.
  • Ik heb als therapeut een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Omdat deze therapie ‘openleggend’ is, kan het zijn dat klachten zelfs eerst wat verergeren. Dat komt omdat we ermee bezig zijn. De problemen laten zich soms eerst nog beter zien voor ze kunnen oplossen.
  • Ik bied als therapeut geen crisisopvang (24/7 bereikbaarheid en/of beschikbaarheid).
  • Als ik het idee heb dan een andere behandelaar je beter kan helpen met je hulpvraag, dan zal ik dit met je bespreken.

Informatie overdracht

Als je er prijs op stelt dat ik voorafgaand aan het traject of tijdens het traject informatie ontvang van je huisarts of een andere behandelaar, dan kun je deze informatie bij hen opvragen en aan mij overhandigen. Je kunt ook een verzoek bij hen indienen om telefonisch contact met mij op te nemen. De informatieoverdracht gaat altijd in overleg met jou. Zonder jouw expliciete toestemming zal ik geen informatie uitwisselen.

Aanraking en grenzen

Tijdens de (lichaamsgerichte) therapie sessies kan het relevant voor de therapie zijn dat ik je aanraak. Dit is niet per se noodzakelijk, maar het kan het therapieproces vergemakkelijken of versnellen. Ik vraag je in één van de eerste sessies hier toestemming voor. Je kunt ten alle tijden aangeven dat je niet aangeraakt wilt worden en uiteraard zal ik dit respecteren.

Tarief, betaling en annulering

Een intakegesprek duurt ongeveer 45 minuten en is gratis.

Het tarief voor een sessie is € 80,-  per uur. De factuur ontvang je per mail aan het einde van de maand. (Ik behoud me het recht voor om tariefaanpassingen te doen. Deze zal ik minstens één maand tevoren communiceren.)

Het annuleren van een afspraak dient minstens 12 uur tevoren te gebeuren, anders wordt het tarief alsnog in rekening gebracht.

Privacy en vertrouwelijkheid

Ik ben studentlid van de Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgerichte (Psycho)therapie (SBLP). Als behandelaar ben ik gehouden aan de beroepscode (ethiek en gedrag en beroepsprofiel) van de SBLP.

Ik doe mijn uiterste best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens.
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Aansprakelijkheid

Op dit moment ben ik nog in opleiding en werk ik onder supervisie van een ervaren therapeut.

Tevredenheid

Ik hoop natuurlijk dat je tevreden zult zijn met onze samenwerking en dat de sessies je veel brengen. Mocht je niet tevreden zijn, dan is het prettig als je dit mij laat weten. We kijken dan samen wat er nodig is. Mochten we er samen niet uitkomen, dan dan kun je schriftelijk een klacht indienen bij de Klachtencommissie. Informatie kun vinden op de website van SBLP (www.sblp.nl onder de link Cliënten-klachtenreglement).